Vetenskaplig bevisning på Guds Existens!!

Se filmerna och bilda dig en uppfattning !!!
   Accept The Fact <3

   Från 260 tabletter till 0


Ett fantastiskt helande=)
   To take that first irreversible step


On this day, God wants you to know
... that decision is only wishful thinking until you take that first irreversible step.
You can tell yourself that you have already decided, that nothing now can stop you, but if that step backwards is so much safer than step forwards, what will hold you true to your path when the going gets tough?
Sometimes, the right thing to do is to take that first irreversible step, the one after which you cannot go back.
And now, for you, is one of those times.

   Kärlek

Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte
stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst.
Den är inte utmanande, inte självisk, den
brusar inte upp, den vill ingen något ont.

Den finner inte glädje i orätten men gläds med sanningen.
Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den.

   Funderar du på Gud?


Jag lekte runt på min mobil och plötsligt när jag var inne på en sida såg jag en text med Jesus och en frågesats (minns inte på rak arm va det stod).Jag kilckade och blev slussad till  4 Steps to God sidan,jag föll för den dirket och tyckte att den var väldigt lätt förstlåig och gav väldigt bra och rak information.


Jag vill nu dela den och en annan väldig fin sida med er , jag önskar att alla som någon gång tänk en tanke eller tankar kring Gud ska börja året med att besöka dessa sidor och ta sig en funderare.Ni kommer även att finna fakta om jesus.Jag ber er att besöka dessa två sidor och att ta till er av budskapet och fundera över dess innehåll min önskan är även att ni kommer att vilja  överlämmna er till Gud.

Jag hoppas ni all kommer få ett fantastiskt och händelserikt 2011!!4 Steps to God & Look To Jesus

Den nederstående texten är tagen från 4 Steps to God

1 God Loves You!


The Bible says, "God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life"

The problem is that . . .2 All of us have done, said or thought things that are wrong. This is called sin, and our sins have separated us from God.


The Bible says “All have sinned and fall short of the glory of God.” God is perfect and holy, and our sins separate us from God forever. The Bible says “The wages of sin is death.”

The good news is that, about 2,000 years ago,

 


3 God sent His only Son Jesus Christ to die for our sins.


Jesus is the Son of God. He lived a sinless life and then died on the cross to pay the penalty for our sins. “God demonstrates His own love for us in that while we were yet sinners Christ died for us.”

Jesus rose from the dead and now He lives in heaven with God His Father. He offers us the gift of eternal life -- of living forever with Him in heaven if we accept Him as our Lord and Savior. Jesus said "I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by Me."

God reaches out in love to you and wants you to be His child. "As many as received Him, to them He gave the right to become children of God, even to those who believe on His name." You can choose to ask Jesus Christ to forgive your sins and come in to your life as your Lord and Savior.

 

 

4 If you want to accept Christ as your Savior and turn from your sins, you can ask Him to be your Savior and Lord by praying a prayer like this:


"Lord Jesus, I believe you are the Son of God. Thank you for dying on the cross for my sins.  Please forgive my sins and give me the gift of eternal life.  I ask you in to my life and heart to be my Lord and Savior. I want to serve you always."

 

 


   Våga tro!


Gud han har fantastiska planer  ;).
Han skapar möjligheter där det bara fanns hopplöshet och evight mörker.
Han fyller tomma människor som är beredda att bara lägga sej ner att dö att bra ge efter för all hopplöshet som sköljer över dem, med hopp och obeskrivlig glädje , han gör dem rena från allt tungt med sin förlåtelse.
Gud ger alltid i överflöd han ger ett evigt liv i evigheten.

Men hur ska man förstå allt detta starka om man adlrig ger sej till Jesus..?.
Om man aldrig söker förlåtelse?
Hur ska man kunna förstå det andliga då..?


Det finns inget på denna jord som det går att jämföra det med..!!
...Man måste våga Tro...!
Vågra tro att Jesus  återupstod
Vågra tro att Jesus är Guds son
Vågra tro att Jesus dog för VÅR skull på korset
Vågra bekänna med vår mun att Jesus han är kungarnas kung
Våga betala det pris vi får  betala för att öppet bekänna vår tro

Men innan  ska vi nogrant räkna ut om vi är bereddea att betala priset som det kommer att kosta för att följa herren.För att veta att vi är beredda att gå hela vägen!


Luk 14 Beräkna kostnaden
25 Jesus var omgiven av stora mängder människor,och han vände sig till dem och sa:26``Den som kommer till mig måste älska mig mer än något annat,mer än föräldrar och fru eller man och barn och syskon,ja,till och med mer än livet självt,annars kan han inte vara min efterföljare.27 Den som inte följer mitt exempel och är beredd att dö kan inte vara min efterföljare.28 Om någon av er vill bygga ett torn, sätter han sig då inte först ner och beräknar kostnaden för att se om han har råd att slutföra bygget? 29 Annars, om han har lagt grunden men inte kan bygga färdigt, är det fara värt att alla som ser det kommer att håna honom 30 och säga: Den mannen började bygga men kunde inte slutföra bygget. 31 Eller vilken kung går ut i krig mot en annan kung utan att först sätta sig ner och överväga, om han med tio tusen man kan möta den som kommer emot honom med tjugo tusen? 32 Om han inte kan det, skickar han sändebud och ber om fred, medan den andre ännu är långt borta. 33 På samma sätt kan ingen av er vara min lärjunge, om han inte avstår från allt han äger för min skull.

34 Den som är beredd att följa mig vad det än kostar,blir ett salt som bevarar världen från förruttnelse.Men till vilken nytta är salt om det förlorar sin kraft? Kan man få det salt igen? 35 Nej.det duger inte ens till jordförbättring eller till att slängas på gödselhögen.Det måste kastas bort. Lyssna noga och försök förstå!``Vad är då priset du kan få betala för att vara herrens efterföljare?
Att bli utstötta från din familje,se dina vänner lämmna dej.Bli lämmnade av din respektive få dina barn och grannar emot dej.Men även att bli dödad.
Du måste inse att det kanske kostar dej din sociala stälnning kanske din förmögenhet,kontrollen över din tid dina pengar och din karriär.

Att följa kristus garanterar INTE ett liv utan besvär,du måste beräkna kostnaden noga och ta reda på vad du ger dej in i,så att du inte senare frestas att ge upp.


Salt ger smak samtidigt som det förhindrar förrutelse.På samma sätt ska kristna bevara det goda i världen och vara en krydda som förhöjer livets värde både för oss själva och andra.Det krävs planering,villighet till offer och ett klart ställningstagande för Guds maktanspråk. Att vara ett världens salt är inte lätt men att kunna stå emot det världsliga och att stå upp för kristus är något en Kristen måste göra.Jesus säger att  om man mister sin särprägel som Kristen blir man värdelös.Ett misslyckande innebär att man inte klarar av att representera Kristus ute i världen.

   Lärjungaskapets kostnad

John F. MacArtur, Jr  http://www.kts.just.nu

Maria skickade mej den starka och informerande text,jag ber er att läsa den .

Den kan förändra erat liv!

 

Lärjungaskapets kostnad

Här ska vi nu beröra Jesu kallelse till lärjungaskap mera ingående. Låt mig tydligt säga att Jesu kallelse till att försaka sig själv och att följa honom, var en kallelse till frälsning och inte ett erbjudande om ”ett liv på högre nivå” eller ett andra steg i tron, som följde efter frälsningen. Dagens undervisning som skiljer mellan lärjungaskap och frälsning har sitt ursprung i tankar som är främmande för bibeln.

 

Varje kristen är en lärjunge. Faktum är att Herrens storslagna missionsbefallning var att gå ut i hela världen och ”göra alla folk till lärjungar….lärande dem att hålla allt vad jag har befallt eder” (Matt 28:19-20). Detta innebär att församlingens uppgift och förkunnelsens mål är att göra lärjungar. Lärjungar är människor som tror, de vilkas tro motiverar dem att lyda allt allt det som Jesus befallde. Ordet lärjunge används konsekvent som en synonym för troende genom hela Apostlagärningarna (6:1-2, 7; 11:26, 14:20, 22; 15:10). Varje skillnad mellan de två orden är helt konstlad. Ändå har uppriktiga och välmenande människor fört fram en teologi som innebär att det-är-lätt-att-bli-frälst-det-är-bara-att-tro (easybelievism) och som avfärdar Jesu hårda krav.

 

När Jesus kallade lärjungar, undervisade han dem noggrant om vad det kostade att följa honom. Halvhjärtade människor som inte var villiga att överlåta sig, lät sig inte påverkas. Alltså avvisade han var och en som var ovillig att betala priset – som den rike unge mannen. Han uppmanade alla som funderade på att bli lärjungar att noga beräkna kostnaden. ”Ty om någon bland eder vill bygga ett torn, sätter han sig icke då först ned och beräknar kostnaden och ser till, om han äger, vad som behöves för att bygga det färdigt? Eljest, om han lade grunden, men icke förmådde fullborda verket, skulle ju alla som fingo se det begynna att begabba honom och säga: ’Den mannen begynte bygga, men förmådde icke fullborda sitt verk’”(Luk 14:28-30).

 

Om dessa versar har John Stott skarpsinnigt skrivit:

”Det kristna landskapet är täckt med ruinerna av de övergivna, halvbyggda torn – ruinerna av dem som började bygga och inte kunde fullborda. För tusentals människor struntar fortfarande i Kristi varning och börjar följa honom, utan att först stanna upp och tänka på kostnaden för att göra det. Resultatet är den stora skandalen inom kristenheten idag, s.k. ”namnkristendom”. I länder till vilka den kristna kulturen har spridit sig, har massor av människor täckt över sig själva med ett ganska bra, men tunt lager av kristendomsfernissa. De har tillåtit sig själva att bli lite involverade, tillräckligt för att vara respektabla, men inte tillräckligt för att bli illa till mods. Deras religion är en stor, mjuk kudde. Den skyddar dem från de hårda besvärligheterna i livet, medan de ändrar på dess betydelse och form för att passa deras bekvämlighet. Inte undra på att cynikerna talar om hycklare i kyrkan och avvisar religion som verklighetsflykt”.

 

En kristen är inte någon som bara köper en ”brandförsäkring”, som ”tar emot Kristus” bara för undkomma helvetet. Som vi har sett upprepade gånger, uttrycker sig sanna troendes tro i underkastelse och lydnad. Kristna föjer Kristus. De är obestridligt överlåtna till Kristus som Herre och Frälsare. De har en längtan att vara Gud till behag. De är ödmjuka, saktmodiga lärjungar (mathétés i den grekiska texten). När de faller, söker de förlåtelse och går vidare. Det är deras anda och deras inriktning.

 

Kallelsen till kristet lärjungaskap kräver uttryckligen just det slaget av total hängivenhet. Det är full överlåtelse, utan något som man undantar medvetet eller med flit. Ingen kan komma till Kristus på några andra villkor. De som tror att man bara kan bejaka en förteckning över fakta om evangeliet och fortsätta att leva som man själv vill, bör pröva sig själva för att se om de verkligen är i tron (2 Kor 13:5).

 

I Matt 10:32-39 utmanade Jesus sina lärjungar och sa:

”Därför, var och en som bekänner mig inför människorna, honom skall ock jag kännas vid inför min Fader, som är i himmelen. Men den som förnekar mig inför människorna, honom skall ock jag förneka inför min Fader, som är i himmelen….
”Den som älskar fader eller moder mer än mig, han är mig icke värdig, och den som älskar son eller dotter mer än mig, han är mig icke värdig; och den som icke tager sitt kors på sig och efterföljer mig, han är mig icke värdig. Den som finner sitt liv, han skall mista det, och den som mister sitt liv för min skull, han skall finna det”.

 

Vår Herre har inte givit något mer definitivt uttalande om lärjungaskap än detta. Här uttrycker han på tydligast möjliga sätt vad kostnaden för lärjungaskap innebär. Orden är riktade till de tolv särskilt (Matt 10:5), men de är principer i lärjungaskap, som är tillämpliga på oss alla. Vers 24 lyder: ”Lärjungen är icke förmer än sin mästare”. ”En lärjunge” betyder här varje lärjunge, och orden som följer tills slutet av kapitlet, tillämpas på lärjungaskap i allmänhet.

De som uppfattar lärjungar som en särskild klass mer hängivna troende, kommer att påpeka att de tolv – eller åtminstone elva av dem – redan var på Kristus troende och behövde alltså inte vägledning om vad det innebär att komma till Kristus med frälsande tro. Det är sant att de flesta av lärjungarna otvivelaktigt redan var pånyttfödda, men detta vederlägger inte betydelsen av dessa ord för dem. Faktum är att dessa män redan kallades lärjungar också (10:1). Detta var inte en inbjudan till en högre form av relation, utan en påminnelse om det som redan hade grundlagts när de trodde. Vår Herre fortsatte med att undervisa dem om innebörden i tron och frälsningen, och påminde dem ständigt om den överlåtelse som de hade gjort, när de valde att följa honom.

Dessa ord kan tillämpas på dig och mig också. Lukas 14:25-35 innehåller liknande ord – i ännu starkare uttryck – som Jesus uttalade inte bara till de tolv, utan till människoskarorna som kom för att höra honom.

Matteus 10:2 hänvisar till de tolv som ”apostlar”. Det betyder ”utsända”. När deras grundläggande förberedelser hade fullbordats, sände Jesus ut dem för att predika. I detta uppdrag som han gav dem när de skildes åt, använder han emellertid ordet lärjunge, inte apostel. Hans ord kan tillämpas på varje lärjunge, och vara verksamma som en vägvisare för varje potentiell efterföjare till Jesus.

 

Att bekänna Kristus inför andra

Versarna 32-33 påminner om den fruktansvärda domsscenen i Matteus 7:21:23: ”Därför, var och en som bekänner mig inför människorna, honom skall ock jag kännas vid inför min Fader, som är i himmelen. Men den som förnekar mig inför människorna, honom skall och jag förneka inför min Fader, som är i himmelen”. Innebär detta att bekännelse inför andra är ett villkor för att bli en sann kristen? Nej, men det innebär att ett kännetecken på varje äkta kristen, är att han eller hon kommer att bekänna tron på Kristus utan förbehåll. Paulus skrev: ”Ty jag blyges icke för evangelium; ty det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror” (Rom 1:16).


Det verkliga lärjungaskapets väsen är en överlåtelse till att bli lik Jesus Kristus. Det innebär både att handla som han gjorde och att vara villig att utstå samma behandling. Det innebär att möta en värld som är fientlig mot honom och att göra det oförskräckt. Det innebär att bekänna inför andra att Jesus är Herre och lita fullt på att han också kommer att tala å dina vägnar inför Fadern.

”Att bekänna” betyder att bejaka, erkänna, att hålla med om. Det är ett uttalande om igenkännande, tro, förtroende och tillit. Man kan bekänna Kristus med munnen, som Romarbrevet 10:9 säger, och också bekänna honom genom att uppföra sig rättfärdigt, som Titus 1:16 innebär. Vi ska bekänna Kristus ”inför människor”. Detta betonar den offentliga innebörden av bekännelsen, och dess betydelse kan inte undgås. I Romarbrevet 10:10 läser vi: ”Ty genom hjärtats tro bliver man rättfärdig, och genom munnens bekännelse bliver man frälst”. Om hjärtat verkligen tror, kommer munnen att vara angelägen att bekänna. Bekännelsen är inte bara ett mänskligt verk, den är ingiven och får sin kraft av Gud, den följer efter det att man tror men inte skild från den handlingen. Återigen, bekännelsen är ett kännetecken på sann tro, den är inte ett ytterligare villkor för frälsning.

Första Johannes brev 4:15 lyder: ”Den som bekänner, att Jesus är Guds Son, i honom förbliver Gud, och han själv förbliver i Gud”. Vilket är kännetecknet på sanna kristna? De bekänner Jesus som Guds Son.


Detta innebär inte att en lärjunge alltid kommer att stå upp för Herren. Petrus förnekade Herren tre gånger i den natt han blev förrådd. Sedan har vi Timoteus, kanske den bästa av Paulus lärjungar, pastor i församlingen i Efesus. Denne hängivne unge man, med sådana gåvor för att vara herde, var en förebild för lärjungaskap. Men han kan ha upplevt tillfälligt andligt missmod i sin tjänst, eller också var han kanske känslig för fruktan. Paulus var tvungen att skriva till honom: ” Blygs därför icke för vittnesbördet om vår Herre” (2 Tim 1:8).

En tidpunkt av misslyckande upphäver inte en lärjunges trovärdighet. Vi har alla misslyckats med att bekänna Kristus inför andra oftare än vad vi vill erkänna. Men om vi är sanna lärjungar, kommer vi inte att avsiktligt och beräknande att hålla vår tro gömd från alla hela tiden. Även Josef från Arimatea, som aposteln Paulus kallade en ”hemlig lärjunge”, hade frimodigheten att gå till landshövdingen Pilatus efter korsfästelsen och be om Jesu kropp (Joh 19:38).


Kristus säger att han kommer att kännas vid oss inför Fadern, som är i himmelen (Matt 10:32). Vad menar han? Kristus kommer på domens dag att säga: ”Denne tillhör mig”. Han kommer att bekräfta sin trofasthet mot dem som har bekräftat sin trofasthet mot honom. Den andra sidan av saken finns också uttalad: ”Men den som förnekar mig inför människorna, honom skall ock jag förneka inför min Fader, som är i himmelen” (v 33). Detta uttrycks inte i första hand om de som öppet avvisar – människor som skulle uppenbart förneka Kristus, inte vilja ha något med honom att göra, som föraktar honom, talar mot honom eller hädar hans namn. Sanningen är helt klart tillämpbar på sådana människor, men vår Herre talar specifikt om falska lärjungar, människor som påstår sig vara kristna, men som inte är det.

När de sätts på prov förnekar falska lärjungar konsekvent Herren, antingen genom sin tystnad, genom sina gärningar eller genom sina ord. Faktum är att föreställningen här omfattar alla dessa saker. Den visar på någon vars hela liv är ett förnekande av Kristus. Han kan påstå att han tror, men allt i hans levnadssätt utsöndrar förnekelse (jmfr Titus 1:16). Kyrkorna är fyllda med sådana människor, som ger sig ut för att vara lärjungar, men förnekar Herren på vissa störande sätt. Kristus kommer att förneka dem inför Fadern (v 33).


Matteus 25:31-46 redogör för det som kommer att hända i domen. Detta avsnitt beskriver uttryckligen skiljandet av fåren från getterna vid slutet av vedermödan, vid domen av nationerna (v 32). Men denna princip är tillämplig på enskilda människor i varje skede av Guds dom. Här ställer Herren fåren (de som har bekänt honom) på hans högra sida, och getterna (de som har förnekat honom) på hans vänstra (v 33), och för in fåren i riket. Dessa är de rättfärdiga människor som har bekänt honom. Hur vet vi det? Han säger: ”Ty jag var hungrig, och I gåven mig att äta; jag var törstig, och I gåven mig att dricka; jag var husvill, och I gåven mig härbärge, naken, och I kädden mig; jag var sjuk, och I besökten mig; jag var i fängelse, och I kommen till mig” (versarna 35-36). Vi ser ännu en gång, att deras livsmönster uppenbarar verkligheten i deras påstående att de känner Kristus. De som underlåter att leva på ett sätt som stämmer överens med tron på Kristus, blir sända till evig dom (v 46).

 


Att ordna prioriteringarna

Ett andra kännemärke på en sann lärjunge är att han älskar Kristus mer än sin egen familj (Matt 10:34-37). Särskilt vers 37 är mycket stark: ”Den som älskar fader eller moder mer än mig, han är mig icke värdig, och den som älskar son eller dotter mer än mig, han är mig icke värdig”.

Om du tycker att detta är kraftiga ord, se på parallellstället i Lukas 14:26: ”Om någon kommer till mig och han därvid ej hatar sin fader och moder och sin hustru och sina barn och sina bröder och sina systrar, därtill ock sitt eget liv, så kan han icke vara min lärjunge”.


Måste vi för att vara lärjungar bokstavligen hata våra familjer? Det är uppenbart att detta inte kräver hat i någon form, som skulle bryta mot Guds tydlig bud, som t.ex. ”Hedra din fader och din moder” (2 Mos 20:12) och ”I män, älsken edra hustrur” (Ef 5:25). Nyckeln till detta bibelstället är uttrycket ”därtill ock sitt eget liv” (Luk 14:26). Herren säger att vi måste vara obetingat trogna mot honom, t.o.m. mer än mot våra familjer – och särskilt mer än mot oss själva. Bibeln lär att vi ska försaka oss själva (Matt 16:24), se oss själva som döda (Rom 6:11), avlägga den gamla människan (Ef 4:22) – att behandla den själviska sidan av våra varelser med största ringaktning (jmfr 1 Kor 9:27). Det är samma inställning som vi ska ha mot våra jordiska tillgångar och även mot våra familjer.

Varför är detta uttryckssättet så skarpt? Varför använder Kristus så stötande formuleringar? Därför att han är lika angelägen om att driva bort dem som inte har anslutit sig, som han är att dra sanna lärjungar till sig själv. Han vill inte att halvhjärtade människor ska bli lurade till att tro att de är i riket. Om han inte har fått inta första platsen, har han inte fått inta sin rätta plats.

 

Att ta upp korset

De som inte är villiga att mista sina liv för Kristus, är inte honom inte värdig (Matt 10.38). De kan inte vara hans lärjungar (Luk 14:27). Dessa uttalanden kan inte passas ihop med de lättvindiga ansatser till omvändelse som är populära i vår generation. Jesus ber inte människor om att bli en pluseffekt i deras omständigheter i livet. Han vill ha lärjungar som är villiga att försaka allt . Han frågar efter fullständig självförnekelse – t.o.m. villighet att dö för hans skull om det är nödvändigt.

 


När Matteus 10:38 säger: ”Den som inte tager sitt kors på sig och efterföljer mig, han är mig icke värdig”, innebär det inte att bära ”korset” i en svår situation, en kronisk sjukdom, eller en gnatande make/maka. Jag har hört fromma predikningar, som förandligar korset till att innebära allting från en vresig svärmor till ett droppande tak på en Cheva från 57! Men det är inte vad ordet kors innebar för Jesu åhörare under det första århundradet. Det ledde inte deras tankar till långvariga svårigheter eller mödosamma bördor. Det väckte inte ens tankar på Golgata – Herren hade ännu inte vandrat mot korset, och de förstod inte att han skulle göra det.

 


När Jesus sa ”ta sitt kors på sig” till dem, tänkte de på ett grymt redskap för tortyr och död. De tänkte på att dö på det mest kvalfyllda sätt som människan kände till. De tänkte på dömda förbrytare som hängde på kors vid vägkanten. Utan tvekan hade de sett män bli avrättade på detta sätt.

Jesu åhörare förstod att han kallade dem till att dö för honom. De visste att han bad dem om det yttersta offret, att överlämna sig sig till honom som Herre på alla sätt.

 


Jesus tillägger en sista paradoxal tanke angående innebörden av lärjungaskap: ”Den som finner sitt liv, han skall mista det, och den som mister sitt liv för min skull, han skall finna det” (Matt 10:39). ”Den som finner sitt liv” tycks syfta på en person som har skyddat sin fysiska säkerhet genom att förneka Kristus under påtyckningar eller någon som håller fast vid sitt liv, hellre än att ta sitt kors på sig. Eftersom han är mest angelägen om att skydda sitt fysiska liv, förlorar den personen sin eviga själ. Omvänt, den som är villig att mista sitt liv för Kristi skull, kommer att få ta emot evigt liv.


Bibeln undervisar inte om frälsning genom martyrskap. Herren rådde inte sina lärjungar att försöka bli dödade för honom. Återigen, han syftade på ett föredöme, en inriktning. Han sa helt enkelt att äkta kristna inte ryggar tillbaka, även om de möter döden. För att uttrycka det på ett annat sätt: När de ställs inför ett avgörande mellan att tjäna jaget och att tjäna Herren, är den sanne lärjungen den som väljer att tjäna Herren, även om han får betala ett högt personligt pris.


Återigen, denna undervisning är inte absolut i den betydelsen att den inte tillåter tillfälliga misslyckanden som Petrus. Men även Petrus visade till sist sig vara en sann lärjunge, eller hur? Tiden kom när han frivilligt gav sitt liv för Jesu skull.

 


Lukas 9:23 återger liknande ord från Jesus: ”Om någon vill efterfölja mig, så försake han sig själv och tage sitt kors på sig var dag; så följe han mig”. Lägg märke till tillägget av två ord: ”var dag”. Lärjungens liv framkallar förföljelse och måste därför vara ett liv med daglig självförnekelse. Paulus skrev till korintierna: ”Ty – så sant jag i Kristus Jesus, vår Herre, kan berömma mig av eder, mina bröder – jag lider döden dag efter dag” (1 Kor 15:31).

 

Tanken på daglig självförnekelse är inte ett hån mot nutidens hypotes att tron på Jesus är ett tillfälligt beslut. En sann lärjunge är någon som anmäler sig på livstid. Idén på dekalen ”pröva Jesus” är en mentalitet som är främmande för sant lärjungaskap – tron är inte ett experiment, utan en överlåtelse för hela livet. Den innebär att ta sitt kors på sig dagligen, att ge allt för Kristus varje dag. Den innebär inga förbehåll, ingen osäkerhet, ingen tvekan (Lukas 9:59-61). Den innebär att inget medvetet undanhålls, att ingenting avsiktligt skyddas mot hans herravälde, att ingenting motsträvigt hindrar hans kontroll. Den kräver ett smärtsamt skiljande från band med världen, när man stänger flyktdörrarna och gör sig av med varje slags säkerhet att falla tillbaka på om man skulle misslyckas. Äkta troende vet att de går framåt med Kristus till döden. Efter att ha satt sin hand till plogen, ser de inte tillbaka (Luk 9:62).

Så måste det vara för alla som vill följa Jesus Kristus. Det är detta som sant lärjungaskap innebär.

John F. MacArtur, Jr  http://www.kts.just.nu   Midsommar helgen =)


I går började midsommarkonferansen i Arnemark=) tycker det e så sjukt roligt att få fira midsommar med lite andlighet=).Före jag och min vän for dit besökte jag min mor och solade lite,söt som hon är gav hon mej en jätte fin bukett med rosor i alla möjliga färger..=)
I arnemark var det ett gigantiskt tält för de vuxna och ungdommar och ett lite mindre tält för barnen, i det tältet var det mycke tjo och tjim man rikigt hörde långa vägar hur barnen skrattade =)...fantastiskt tyckte jag hehe.
Vi får dit en snabbis lyssnade på lite musik och på en man som berättade ,dock kände jag inte det där speciella så man abra ville lyssna mer,utan snarare så slutade jag lyssna.Men så är det juh vissa upfattar man som helt fantastiska talare och andra tilltalar inte lika mycke.Men jag njöt för fullt av gemenskapen och det vackra vädret.
Sen belv det att hälsa på hos min vänninas mamma hon hade bakat en enomrt god  kladdkak med gärdde och jordgubbar,den var hel sagolig och inte nog med de serverade hon melon mmm jjag älskar melon=).

Jag önskar mer människor kunde förstå att en högtid inte bheöver innebära fylla och att man faktiskt har mycket roligare och mår bättre utan alkohol.Men hur lätt är det att inse i dagens sammhäle där det är en naturlig del av det sociala livet ,att supa sej full vajre stoghelg...och är du nykter ja men hallå då msåte det var något alvarligt fel å dej!

I dag blir det att fara dit igen och hållas tummarna att det blir bättre denna gång=) om inte annat så kan man surra med någon intressant person där borta ,för sådana finns det alltid=)

Konferansen pågår tilloch med sönda så har du vägarna förbi Arnemark delta!

25-27 Juni Midsommarkonferens
Midsommardagen
09.30 Morgonbön, 11.00 Gudstjänst, insamling "Arnemarksgåvan",
15.00 Familjefest, 18.00 Kvällsmöte, 21.00 Konsert med Golden Resurrection/
Rain xeed, inträde 60 kr. Efteråt midsommarnattscafé.
Söndag
09.30 Morgonbön, 11.00 Gudstjänst
   Inre frid!


Läste en fantastisk artikel i nyaste nummret av FLAMMOR, den handlar om det vi alla söker före vi finner gud Inre frid.
Jag tänker nu återge artikel så ni också kan ta del av den.Vi har hög standard och välstånd i vårt land.Trots det saknas något väsentligt hos människor,nämligen inre frid.
Det kan inte köpas utan kan endast skänkas av Gud genom nåd genom sin son Jesus .


Jesus har försonat dej med gud då han dog på korset där han tog på sej din och hela världens synder.
Du är högt älskad av honom,oavsett vad du gjort tidigare i ditt liv,så vänta inte längre.
Låt det ske NU!
Det är inget som är svårt eller krångligt...=)

Du kan be denna bön !!

JESUS,förlåt mig för alla mina synder och rädda min själ.Jag vänder om från mina synder och ber Dig komma in i mitt hjärta och bli Herre i mitt liv för nu överlämmnar jag mej till DEJ.TACK för att Du hör min bön och räddar min själ.
AMEN


Efter att du fattat beslutet att bli kristen vill vi ge dej några riktlinjer att följa som kan hjälpa Dig i ditt nya kristna liv.
  • Be dagligen(Luk.18:8)
  • Läs bibeln varje dag (Apg17:11)
  • Bekänn att Du nu har jesus som din herre (Matt10:32)
  • Sök kontakt med någon kristen som kan vägleda dig vidare till någon kristen församling (Hebr10:25)

Jag hoppas denna artikel kan hjälpa någon till ett bättre liv=)
   Varför vänta?

Hejsan!
Blev tipsad om ett otroligt starkt och vackert klipp av Sara som jag bara blev tvungen att sprida vidare!
Jag grät när jag såg detta klipp för att jag kände igen mej sjelv så enomrt mycke i det.Jag minns hur enomrt hopplöst och fruktansvärt olidligt mitt liv faktiskt kändes före jesus kom in i mitt liv.

Alla har vi nog känt hur hopplöst och orätvist livet kan vara i bland,vissa har funderat på att ge upp.Andra lever bara i ett evight sökande.Kanske känner att det finns inget slut på alla orätvisor och att den där smärtan som bara växer innuti den kommer adlrig ta slut.Alla barn som lider varje dag.alla orättvisor.Allt dåligt som lockar alla misstag alla sne steg alla lätta  vägar som verkade så himla bra men som bara belv så himla fel.Alla världens hemska ideal,var så se ut så,för fet för smal.Umgås med den inte den gör så inte så.Allt ont och hatiskt som bara trycker på .Att det där mörka hemska alla tankar och känslor som bara översvämmar all glädje och äter upp varje uns av hopp..att dom bara blir för tunga att bära..att det finns inget hopp längre..att allt bara skiftar i svart och vitt.
Men där har alla som tänk den tanken  fel.
ALLA kan vi bli räddade, och förlåtna och det finns hopp

....det finns en som kan ta allt tungt allt jobbigt och kasta det långt långt bort.Och blåsa liv i allt som bara var svart och vitt..låta det glittra i alla regnbågens färger...
Tro mej jag vet=)..i mitt inre bubblar allt i alla regnbågens färger...=) men engång i tiden var det mest bara svart och askgrått....=(...

Det finns en dörr som bara väntar på att bli öppnad,på andra sidan finns det en sådan enorm glädje så stor och mäktig att du omöjligt  kan föreställa dej hur fantastisk den är...
Varför vänta...snart kanske det är försent?

Klicka på någon av mina länkar och läs jag lovar att vilken länk du än klickar in på kommer du få en intressant läsning=)

   Jag gjick fel

Det var längesedan jag bloggade ,lusten har inte funnits där helt enkelt.
Att vara kristen och gå skola måste jag säga inte är lätt,man är som ett litet ufo,man ser saker adnra inte ser,man känner saker andra inte kännerk det sliter i en det gör ont,och iblnad så glömmer man och det tar över en del av en det inte får.Omedvetet slingrar sej det värdlsiga in i mitt liv igen jag trodde jag var på min vakt men jag sov med ena ögat.

Att bara vilja älska i en värd som bara hatar ,att vara ödmjuk förstående och få tillbaka hat misstankar svartjuka mm nedbrytande om man inte ber om man inte ständigt fyller på allt det underbara andliga.Att inte ha någon kontakt med andra kristna är något som jag också kan tro var en bidragande faktor,adlrig lämmnade jag min tro men jag levde inte rätt mitt hjärta belv hårt.
I går belv det nog och jag blev överöst av en fruktansvärd känsla en käsnla jag inte känt sen jag började vanda med herren,jag belv liv rädd,chockad,det belv ett rejätl uppvaknadne för mej,jag bheövde rusakas om,jag insåg att jag under denna långa blogg paous faktist vandra väldigt fel och satt mej i bön.
PÅ några minuter så kände ja hur jag blev varm hur allt det tunga försvann hur min älskade herre förlät mej för att jag än en gång vandra snett ,hur han älskar mej fastän jag inte alls förjänar det,hur han alltid funnits och finns där för mej fastän jag inte alls förtjänar de.


JESUS:Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas.
Finns det bland er någon far som skulle ge sin son en orm när han ber om en fisk, eller en skorpion när han ber om ett ägg?
Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall då inte er Fader i himlen ge den helige Ande åt dem som ber honom?" Lukas 11:9-13

För vad har jag att ge till någon så underbar och fantastk,mitt liv det är allt och inte är det mycke men det är precis det jag gör ,jag lägger mitt liv i herrens händer och låter hans vilja ske,då vet jag att det kommer bli ett fantstistk välåmende liv=).

Jesus är underbar och jag är honom evight tacksam jag kommer nu var mer bedjand mer uppmärksam mer på min vakt och med en hel del mera erfarnhet som jag helt enkelt var tvungen att skaffa mej sjelv, av hur det är att var kristen i en okristen gemenskap och i ett okristet land.

 


(jag kommer att svara på alla underbar fantastiska kommentarer jag fått ,under den långa tidne jag varit borta senare,TACK för att ni väntat på mej Jag älskar er)

   rök pengar = FADDERBARN


har bestämt mej för att skaffa fadderbarn nu eller 1 fadderbarn=), skulle vara så himla underbart att veta att man har en söt en där borta. Som man ger pengar till mat ,kläder,sjukvård och skola att veta att för ca 200 fjuttiga(är ingen stor summa med tanke på vad dom kan göra) kronor i månaden kan jag göra en persons liv extremt mycke bättre=)=)!
Att man sedan ha rmöjlighet att kunna resa och hälsa på dena lilla sak skulle vara helt fantastiskt =) sen får man juh brev å så =)=) som strössel på kakan typ!
Men det vikigtaste av allt man göra ett barns liv bättre och det enda som krävs är att man lätta lite på plånboken skippar att köpa en tröjja i månaden och man kan förändra någonsliv=)!

Jag har juh slutat röka så nu ska jag ge mina ´´cigg´´ pengar till goda saker istället=) en del till fadder avgiften den adnra till ´´respengar´´ för att kunna hälsa på nån gång=)!

Jag vet inte vars man ska bli fadder men jag kollade på Trosgnistans Misson och såg att dom hadde fadderbarn. och eftersom jag känner människor som har fadderbarn genom dom kändes det bra. Fanns faktiskt kor på några av alla barn som bhelvde faddrar just nu ,t jag  belv så himal tårögd då jag läste om dom .....hur i hela världen ska man kunan välja en EN ja vill inte välja en utan alla men de går juh inte=(--men man måste ju hehe en är bättre än inget.

Men om mer människor gör samma så kan juh man faktistk välja alla eller hur=)---*önska*---.

Ska tänka igenom de här och skrida tilverket inom kort=)!!

Besök TROSGNISTAN och läs om denna underbara misson=)...

   Lord..

   Kristet Barn Pyssel =)

Var nyligen in på Flatbos Underbara kläd sida , var sugen på lite shopping=).Hittade massor med fint som kanske får lov att beställas hem=) ,det jag tänkte säga vara att jag faktiskt blev glatt överaskad, dom har nämligen barn pyssel=)!
Hittade roliga ´´färglägg sjelv´´ bilder med kristna budskap och även ett kristet barn kryss och ett där någon äldre är med och hjälper till på traven ehehe=)!
Och  allt är GRATIS tack underba Flatbo för de =)=)!

Ska skriva ut några när skolan börjar om kanske ta och färglägga lite sjelv man är adlrig för gammal för pyssel hahaha=)!


Uptäckte att dom faktistk har en uppsjö av söta barn kläder med budskap på oxå=) nu vill jag oxå ha barn hahahahaha=)!


   Johannes 3:16   Underbara Kommentarer

Oj jag vet inte vad jag ska säga haha skriva nästan så många fina kommentarer visst brukar jag få kommentarer Men!!
Inte sånna här jag är jätte rörd och enortm tacksam tack alla ni som hittat hit och tack alla ni som tipsat folk kors å tvärs jag älskar er ni  har verkligen gjort min vekca mitt år hahaha tack!
Och nu har jag skickat mail till alla som inte hadde en blogg att  skriva till jag bara måste få tacka alla!

Jag vill verkligen nå ut till människor och när jag fick chansen med sofies mode tackade jag sjelvklart ja, men jag trodde jag skulle få hemskt många hataiska dömmande oförstående kommentarer det räknade jag med men inte ett enda,,,utan bara fina rörande kärleks fulla !

Hur kan ni andra som läser inte förstå vad ni går miste om det finns inget annat som kan få er att känna er hela rena fylld av kärlek ingen har skrivit till mej med avund eller varit skepriska rättat till mej INGEN utan bara kärlek och lyckönskingar bara hälsat mej välkommen tagit emot mej med öppna armar och sagt välkommen och varit glada för min skull!!


Jag var blind men nu nu ser jag och jag önskar alla andra kundet det me d det finns fölåtelse jag ör ett levande bevis på att du kan ha levt hårt totalt av värden och endå älskar gud dej och han vill fölåta dej...han vill du ska må bra att du ska vara fylld av kärlek  att inget ska tynga dej att du ska sväva framm och att du adlrig mer ska låta det tunga komma över dig igen....

så vad väntar du på?
.....ta jesus hand...
............han leder dej rätt...
..jag lovar....jag vet ....
han skulle adlrig ljuga för dig....
..adlrig lura dej......
..adlrig göra dej illa..
.adlrig svika dej......
..han älskar dej.... på rikigt sådär som bara han kan..

..och han vill hjälpa dej att få det underbarare än du någonsin kunnat föreställa dej
visst kommer det bli svårt och jobbigt i bland men litar du bara på honnom så kommer du ta dej igenom det..
..för han sviker adlrig ......och han kommer hjälpa dej över varje hinder  och adlrig sätta upp högre hus än du kan klättra över...för han älskar dej!

Se en snabb ÄRLIG blick över ditt liv!
svara ärligt!KÄNNER DU ATT NÅGOT SAKNAS I DITT LIV?Sök gud han söker dej!


   Jag i Sofies Mode I DAG

Fatta konstigt det känns att sej sej sjelv i en tidning helt sjukt att massor med männskor kan se mej där i tidningen haha lilla enkla pitebon!


Det känns enomrt härligt att få göra en sånn här trosbekänelse att bara få printa ut till alla vad gud gjort för mej underbart helt underbart!
Texten blev lite tokig här å där men minna kan juh inte läsa mina tankar och jag är juh ingen jornalist så det belv super bra endå det viktigaste komm verkligen fram att jag har genomgott en enorm förändring!
 Att budskapet kommer framm ut till alla jag e så himla nöjd och glad över det!

Tack Minna för att du kontaktade mej och ringde idag och berättade NU E DEN UTE och tack TILL FOTOGRAFEN du var en underbart trevlig och super glad fotograf! 

 MISSEN ÄR ATT DOM SKREV FEL ADRESS TILL MIN BLOGG !
hoppas människor hittar hit i allfall=)!


   Gud ger mej hopp!(snatta inte bilder från bloggen utan lov)
   ett långt men viktigt inlägg!


 vajre gång jag läser om andra kristna bloggare som berättar att dom levt fel före dom fann gud så kan jag inte sluta  tänka  tilbaka!
 På tiden när jag sjelv i bland tror att det e bara jag som varit så hemsk bara jag som gjrot så miljarder med sjuka hemska dumma fel å här sitter JAG bland goda människor som adlrig gjort någon eller något illa!
 Aldrig gjort ett enda stort sne steg i livet adlrig gjort människor illa aldrig gjrot sej sjelv så illa som jag egentligen har!

Men så är det inte alla har vi gjrot fel vissa värre än andra å där satt no jag högt upp på stegen men jag belv oxå fölåten!
 Jag tjejen som trodde livet bestod av att supa och berätta för alla exkat vad man tyckte och tänkte oavsett  vad det än var oavsett om det sårande någon tänkte itne på en tanke att linda in något på ett mänlsigare känsligare sätt sökte inte förståelse i varför denna människa jag nu körde brutalt över gjort eller sagt som den gjort utanrr akt på som en ångvält inga frågor stälda utan dömma å tillrättavisa fortare än kvickt här ska ingen komma å tro dom enått å får betesej hur som helst nej nej.

Det var jungelns lag som gälde att äta eller bli uppäten man kunde inte vara svag då blev man överkörd och bortkörd!


Och sen allt annat hur man levde hur ma behandlade sej sjelv med totalt brist på sjelvrespekt(vilket man trode man hadde masssor av ) man trodde att livet betod av att supa varje helg (det var juh helt normlat var man nykter var man super tråkig och helt ute och cyklade) nån onsda nån sönda å sommaren då ska man supa jämt så fort det fanns tilfälle och vilka man  umgicjks  med ja vissa tyckte man vissar hemska (rent av sjuka och avskyvärda) men vad då det var juh kalles kompis idas kusin vänn så va då det e juh fest då får man ta lite skit i hörnen!


å nu i efterhand blir man nästan gråfärdig då man tänker på vad i helafriden man pysslade med varför var vi med dom vi hadde vell inget som helst med dom att görra unga små flickor !!(för små det var vi)

Vissa gjorde fruktansvärda saker alla gjorde det alla inte lika omfattande med allt satte spår på våra själar utan tvivel ala mådde skit men då kände ingen efter inte jag i allfall.
 tillslut så blev man så avtrubbad det kändes man såg men man skakkade av sej allt och lät dom ta i tur med sitt så länge ingen grät eller berättade hur dom mådde då var man där fast stoppade man dom för att göra de igen nej nej det e doms liv nån tilrättavisning hit å dit men forstatte dom så fick dom de  vi var juh inte doms mamma precis som man blev behandlad sjelv man hadde nog problem med sitt eget söndertrasade liv med upp och ned vända värderingar och uppfattningar om hela livet!

Å nu nu lever masssoor med undommar som jag hetl ovetande om vilket öde dom komemr gåt tillmötes VAKNA upp se vad du gör med ditt dyrbara liv se vad du gör med din kropp din själ ser du inte vad du gör mot dina fölädrar syskon dom som äslakr dej vill du veta hur många gåner din mamma inte kunna sova bra om nätterna för hon hittat öl cigg i din väska eller när hon sett dej full första gånern då du flyttat hemmifrån då du adlrig svara TÄNK NU!
VAKNA INNAN DET E FÖRSENT livet är inte supa och härja du kommer adlrig någonsin få inre frid och lycka oavsett alla dyra skumpor och miljarder i vrlden jag skan sätta mitt liv på att du skulle vara lika tom då så länge gud inte finns i ditt liv söker du och har den där tommheten men erkänner du det det tror jag inte!

man visste ingenting man man trodde man visste allt att man hadde sten hård koll på minsta detalj så här är livet underbart lät det men innerst inne mådde vi alla så fruktansvärt dåligt och många av ´´oss´´ mår fruktansvärt än jag tro även vissa kommit till insikt som saker oxå  eller insikt kanske att den där bubblan spack det blev för mycke av allt och nu måste ryggsäcken backas ut innan ryggen brister.
men tänk då på att du kan inte låta andra människor få skulden för dina egna handlingar jag vill itne vara din ovänn och jag tycker du just nu begår stora stora fel att vara arg på andra och besykkla andra för dina egna fel och beslut  är lätt  att göra om man mår dåligt men man måste faktiskt tänka emd ett ödmjukt hjärta var det verkligen såhär är jag ärlig när jag säger att dom behadnlat mej såhär illa att jag itne haft nått eget finger med i spelet alls utan som en docka att jag inte gjort något med egen fri vilja utan jag ska lägga hela skulden för mitt liv och mina beslut på andra?

har vi gjort dej illa skulle vi vela dej något illa då ellr nu nej vi var din vän på riktigt men i en sjuk värld där allt avr upp och ner gjorde juh alla fel du jag alla men vi skyller inget på dej vi lägger ingen skuld på dej jag står för min egen inbaldning vad jag sjelv gjrot men det är inten en uns sanning e det du anklagar mej och andra för  varför gör du så  varför rä du så orätvisa och behdnalr dom som trodde dom vara din vänner som fiender !

nu blev min text en helt annan men sakern är den att alla hr vi gjrot fel men man måste kunna stå för det man gjort och man måste veta att man gjrot fel man måste ångra sina synder å hur ska de gå om man skyllde dom på andra!

Detts inlägg är ej riktat till enbart en person utan till alla människor en del av den är särkiligt riktad till en men resten är till alla så tro inte detta är ett sådant gnälla på nån inlägg det är det inte alls utan jag började hetl enkelt tänka på en tjej då jag skrev  okej!

skulle ni inte vilja vara fri all skit från ungdommen?

l att få uppleva att det tunga jobboga hemska avkyvärda tärande söndrande man bärt i så många år(ibland har man inte vetat hur mycket skit man sammlat) bli bort lyft att känna den där bördan bara lyftas bort hur man blir 59kg lättare!
 hur ny luft fyller ens lungor hur hela sinnestämmningen ändras från tung till fjäder lätt att man känner sej som ett litet barn på julafton det pirrar man är helt enomrt super overkligt lycklig och totlat rofylld!

hur alla problem tunga tankar demoner som kutat omkring och nästan gjort en galen av smärta innombords  slits bort långt långt bort kastas dom ner i glömskans have där allt som varit sakta sjunker ner till botten för att adlrig någonsin mer komma upp till ytan och återigen bubbla och tynga ens innre!

Det är guds kärlek hans kärlek till mej räddade mej från en säker död för jag kippade efter luft den sista tiden ja visste ingen väg ut jag var panik slagen ledsen förvirrad  före jesus kom in i mitt hjärta tog min hand och ledde mej över bron över bron där jag mötte gud med öppna armar som förlät mej för alt hemskt jag någonsin gjort!

Han är den som räddat mitt liv och han kan rädda ditt han kan med din tro rädda dej från den djupaste svåraste sorgen deprissionen ja vad det än är inget är omöjligt för vår herre inget inget alls han kommer bära dej över alla hinder han komemr hjälpa dej genom livet när livet blir tung be så ska du få tröst och hjälp!

Och han väntar på dej att du ska ödmjuka dej att du ska öppna ditt hjärta och be om syndernas fölåtelse att du ska  takca honom jesus för att han dog för dej på korset så att du skulle få bli fölåten för dina synder ..för han dog för dej...!


de e något jag e evigt tacksam för att det till chm med fans det för hemska lilla jag nu önskar jag bara att alla människor där ute som levt hemska liv ska komma till insikt att dom kan oxså bli fölåtna gud älskar dom oxå om han kan
älska mej och fölåta mej så kan han med alla säkerhet förlåta er me om ni bara tror och litar på herren och älskar honom precis lika mycke som han älskar er!!

Han kommer aldrig ljuger för er aldrig
 svika er ha  kommar adlrig sluta älska er så älska honom han är det vikigaste !Tidigare inlägg
RSS 2.0