Våga tro!


Gud han har fantastiska planer  ;).
Han skapar möjligheter där det bara fanns hopplöshet och evight mörker.
Han fyller tomma människor som är beredda att bara lägga sej ner att dö att bra ge efter för all hopplöshet som sköljer över dem, med hopp och obeskrivlig glädje , han gör dem rena från allt tungt med sin förlåtelse.
Gud ger alltid i överflöd han ger ett evigt liv i evigheten.

Men hur ska man förstå allt detta starka om man adlrig ger sej till Jesus..?.
Om man aldrig söker förlåtelse?
Hur ska man kunna förstå det andliga då..?


Det finns inget på denna jord som det går att jämföra det med..!!
...Man måste våga Tro...!
Vågra tro att Jesus  återupstod
Vågra tro att Jesus är Guds son
Vågra tro att Jesus dog för VÅR skull på korset
Vågra bekänna med vår mun att Jesus han är kungarnas kung
Våga betala det pris vi får  betala för att öppet bekänna vår tro

Men innan  ska vi nogrant räkna ut om vi är bereddea att betala priset som det kommer att kosta för att följa herren.För att veta att vi är beredda att gå hela vägen!


Luk 14 Beräkna kostnaden
25 Jesus var omgiven av stora mängder människor,och han vände sig till dem och sa:26``Den som kommer till mig måste älska mig mer än något annat,mer än föräldrar och fru eller man och barn och syskon,ja,till och med mer än livet självt,annars kan han inte vara min efterföljare.27 Den som inte följer mitt exempel och är beredd att dö kan inte vara min efterföljare.28 Om någon av er vill bygga ett torn, sätter han sig då inte först ner och beräknar kostnaden för att se om han har råd att slutföra bygget? 29 Annars, om han har lagt grunden men inte kan bygga färdigt, är det fara värt att alla som ser det kommer att håna honom 30 och säga: Den mannen började bygga men kunde inte slutföra bygget. 31 Eller vilken kung går ut i krig mot en annan kung utan att först sätta sig ner och överväga, om han med tio tusen man kan möta den som kommer emot honom med tjugo tusen? 32 Om han inte kan det, skickar han sändebud och ber om fred, medan den andre ännu är långt borta. 33 På samma sätt kan ingen av er vara min lärjunge, om han inte avstår från allt han äger för min skull.

34 Den som är beredd att följa mig vad det än kostar,blir ett salt som bevarar världen från förruttnelse.Men till vilken nytta är salt om det förlorar sin kraft? Kan man få det salt igen? 35 Nej.det duger inte ens till jordförbättring eller till att slängas på gödselhögen.Det måste kastas bort. Lyssna noga och försök förstå!``Vad är då priset du kan få betala för att vara herrens efterföljare?
Att bli utstötta från din familje,se dina vänner lämmna dej.Bli lämmnade av din respektive få dina barn och grannar emot dej.Men även att bli dödad.
Du måste inse att det kanske kostar dej din sociala stälnning kanske din förmögenhet,kontrollen över din tid dina pengar och din karriär.

Att följa kristus garanterar INTE ett liv utan besvär,du måste beräkna kostnaden noga och ta reda på vad du ger dej in i,så att du inte senare frestas att ge upp.


Salt ger smak samtidigt som det förhindrar förrutelse.På samma sätt ska kristna bevara det goda i världen och vara en krydda som förhöjer livets värde både för oss själva och andra.Det krävs planering,villighet till offer och ett klart ställningstagande för Guds maktanspråk. Att vara ett världens salt är inte lätt men att kunna stå emot det världsliga och att stå upp för kristus är något en Kristen måste göra.Jesus säger att  om man mister sin särprägel som Kristen blir man värdelös.Ett misslyckande innebär att man inte klarar av att representera Kristus ute i världen.

RSS 2.0