Vetenskaplig bevisning på Guds Existens!!

Se filmerna och bilda dig en uppfattning !!!
   <3 I H T H U S

Min fina fisk <3

-I H T H U S -Jesus Fisk-
I det grekiska alfabetet kan man se ordet IHTHUS som en förkortning av orden Jesus, Kristus, av Gud, Sonen, vår Frälsare.

En av de äldsta kristna symboler tyckte den var ruggigt söt men anledningen till att den kommtill kanske inte är lika söt.

Under romarväldet förföljdes de första kristna, martyrskap för sin tros skull var vanligt.Tusentals människor dödades under ohyggliga omständigheter. När en kristen mötte en annan människa på gatan och var osäker på om denne också var en kristen kunde han med foten rita ena halvan av fisksymbolen (den ena bågen) i sanden. Den andre kunde då rita den motsvarande bågen för att fullkomna symbolen. Därmed visste man var man hade varandra.
I dagens Sverige kanske man inte blir ner huggen och mördad för sin tros skull men symbolen lever kvar och den finns faktiskt lite här och där ,har du adlrig sett sen så håll ögonen öppna så kommer du snart att börja lägga märke till dem lite överallt ;).

 

Avslutar med en ruggigt snygg pose ;)

RSS 2.0